Spisak obrazaca

Trenutno dostupni obrasci:

001_obrazac_pdv_25
002_obrazac_PDV-F
003_obrazac_pdv-h>
004_obrazac_PDV-K
005_obrazac_PDV-K-23
006_obrazac_PDV_MI
007_obrazac_PDV-MU
008_obrazac_P-PDV1
009_obrazac_P-PDV2
010_obrazac_PDV-P
011_obrazac_ZP-PDV
012_izvjesce_o_oslobodenjima_od_PDV-a
020_obrazac_IZ-BE
021_obrazac_MI-BE
022_obrazac_PUR-PP-K
023_obrazac_OPP-K
024_obrazac_I-KA-S
025_obrazac_Z-KA-OM
026_obrazac_P-KA-OM
030_obrazac_I-LUX
031_obrazac_IZ-PAOKO
032_obrazac_PTD
033_obrazac_A-bankovna_garancija_za_trosarinski_dug
034_obrazac_PUR
035_obrazac_ZT-AL
036_obrazac_P-AL
037_obrazac_MU-AL
038_obrazac_DOT-PI
039_obrazac_DOT-A
040_obrazac_MI-PI
041_obrazac_MI-AL
042_obrazac_GI-MPV
043_obrazac_GI-MP-JAP
044_obrazac_ZT-DIM
045_obrazac_ZI-DM
046_obrazac_ZI-IM
047_obrazac_DUM-DM
048_obrazac_DUM-IM
049_obrazac_DOT-DP
050_obrazac_DOT-IM
051_obrazac_IZVJ-DC
052_obrazac_IZVJ-ODP-C
053_obrazac_IZVJ-ODP-DP
054_obrazac_PP-ODP
055_obrazac_IZVJ-DUH
056_obrazac_B
057_obrazac_C
058_obrazac_DOT-EN
059_obrazac_MI-EN
060_obrazac_MI-NA
061_obrazac_MI-UTE
064_obrazac_KIK
065_obrazac_KPG
066_obrazac_EKG
067_mjesecna_uplata_poreza_na_potrosnju
069_racun_dobiti_i_gubitka
070_obrazac_PD
071_obrazac_POD-BIL
072_obrazac_dividende
073_obrazac_kamate
074_obrazac_licence
075_obrazac_ostala_djela
076_obrazac_DOH
077_obrazac_EPOM
078_obrazac_DPOM
079_obrazac_ID
080_obrazac_IDD
081_obrazac_IDD-1
083_obrazac_ST
084_obrazac_IP
085_obrazac_DNR
086_obrazac_DU
087_obrazac_PK
088_obrazac_TO
090_knjiga_prometa
091_obrazac_DI
092_premije_osiguranja
093_obrazac_ID1
094_potvrda_o_isplacenom_primitku_dohotku
095_obrazac_DOH-Z
096_obrazac_RPO
097_obrazac_RPO-A
098_obrazac_RPO-B
099_obrazac_RPO-1
104_obracun_spomenicke_rente
105_obrazac_EP
106_prijava_poreza_na_promet_nekretnina
107_obrazac_N-EKM
108_obrazac_OK-DOP
109_obrazac_RSM
111_obrazac_PRE-DOP
112_obavijest-DOP
113_obrazac_ROD-DOP
114_obrazac_IVO-DOP
115_obrazac_GOD-DOP
116_obrazac_I-FPO
119_zahtjev-OIB
120_obrazac_izjava_fizicke_osobe_o_izvorima_stjecanja_imovine
121_obrazac_prijava_cinjenica_bitnih_za_oporezivanje
122_prijava_poreza_na_nasljedivanje_i_darovanje
124_obracun_komorskog_doprinosa
125_obrazac_TZ
126_obrazac_IPP-1
127_obrazac_IPP-SD
128_podaci_o_premijama_dob_mir_osiguranja
130_obrazac_potvrde_o_pravu_na_olaksice_od_PDVa
Statistika:
200_obrazac_RAD-1
201_obrazac_SK-1
202_obrazac_ERG-1EL
203_obrazac_IND-21-REPRO-G
204_obrazac_SK-2
205_obrazac_ERG-1U
206_obrazac_SK-3
207_obrazac_IKT-POD
208_obrazac_IKT-POD-INV
209_obrazac_SPK-1
210_obrazac_SPK-2
211_obrazac_SPK-3
212_obrazac_SP-1
213_obrazac_SP-2
214_obrazac_RPS-1
215_obrazac_RPS-2
220_obrazac_INV-P
221_ind_21_prodcom_g
222_obrazac_GRAD-21-M
223_obrazac_GRAD-21-3M
224_obrazac_GRAD-44a
225_obrazac_GRAD-41
230_obrazac_TU-11
231_obrazac_TU-19
232_obrazac_TU-21
233_obrazac_PAM-11
234_obrazac_PA-T-11
235_obrazac_PGT-11
240_obrazac_DEM-1
241_obrazac_DEM-2
242_obrazac_DEM-3
243_obrazac_DEM-4
244_obrazac_DEM-5
245_obrazac_RB-1
246_obrazac_S-OK-1

HZZO:
300_zahtjev_poslodavca_za_izbor_promjenu_doktora
301_obrazac_HZZO-Z1
302_obrazac_HZZO-Z2
303_nalog_za_provodenje_zdravstvene_njege_u_kuci
304_zahtjev_i_prijedlog_lijecenje_inozemstvo
305_prijava_o_ozljedi_na_radu
306_prijava_o_profesionalnoj_bolesti
307_tiskanica5
309_nalog_za_sanitetski_prijevoz
310_nalog_za_sanitetski_prijevoz_hemodijaliza
311_zahtjev_za_odobrenje_kucnog_lijecenja-hemofilija-bolnicka_ljekarna
312_zahtjev_za_odobrenje_kucnog_lijecenja-hemofilija-izabrana_ljekarna
313_uputnica_za_laboratorij_primarne_zdravstvene_zastite
314_uputnica
315_recept_osnovna_lista
316_recept_dopunska_lista
320_zahtjev_za_odobrenjem_lijecenja_lijekom_s_popisa_posebno_skupih_lijekova
321_zahtjev_za_odobrenjem_lijecenja_lijekom_interferonom_beta
322_zahtjev_za_odobrenjem_nastavka_lijecenja_lijekom_interferonom_beta
323_zahtjev_za_odobrenjem_lijecenja_pegiliranim_interferonom
324_zahtjev_za_odobrenjem_nastavka_lijecenja_osig.osobe_lijekom_koji_nije_uvrsten_u_listu_lijekova
325_zahtjev_za_lijecenje_koji_nije_uvrsten_u_vazece_liste_lijekova
326_specijalisticka_uputnica
327_izvjesce_o_provedenoj_fizikalnoj_terapiji
328_evidencija_nabavljenih_i_vracenih_lijekova_za_postupke_med_pot_opl
329_izjava_o_koristenju_lijeka_Gonal
330_obavijest_o_zamjeni
331_tiskanica4
333_potvrda_o_pravu_na_koristenje_zdravstvene_zastite_u_inozemstvu
334_potvrda_o_redovitom_skolovanju-HZZO
335_potvrda_o_oblogama_za_rane
336_potvrda_o_ocnim_i_tiflotehnickim_pomagalima
337_potvrda_o_ortopedskim_pomagalima
338_potvrda_o_pomagalima_za_secernu_bolest
339_potvrda_o_slusnim_i_surdotehnickim_pomagalima
340_potvrda_o_dentalnim_pomagalima
341_izvjesce_o_bolovanju-doznaka
342_obavijest_o_trajanju_bolovanja_HZZO
343_potvrda_o_placi_hzzo
344_potvrda_o_osnovicama_osiguranja
345_putni_nalog_hzzo_jednokratno
346_putni_nalog_hzzo_visekratno
347_izjava_o_izboru_promjeni_doktora
350_tiskanica1
351_tiskanica2
352_tiskanica3
353_uputnica_ovlastenom_doktoru
354_ponuda_za_sklapanje_ugovora_o_dopunskom
355_ponuda_dopunsko_pravne_osobe
356_popis_radnika_uz_ponudu_za_dopunsko
360_temperaturni_list
361_evidencija_oboljenja
362_obrazac_mamma
363_uputnica_interna
MIO:
400_Austrija-zahtjev
401_Australija-prihodi_i_imovina
402_Australija-sposobnost_za_rad
403_Australija-zahtjev
404_Slovacka-zahtjev
405_Svicarska_zahtjev_invalidska_mirovina
406_Svicarska_zahtjev_starosna_mirovina
407_Svicarska_zahtjev_obiteljska_mirovina
408_Bugarska-zahtjev
409_izjavaozivotu_BG
410_zahtjev_za_isplatu_mirovine_preko_poste
411_zahtjev_za_priznanje_prava_na_starosnu_ili_prijevremenu_mirovinu
412_zahtjev_za_priznanje_prava_na_invalid_mirovinu_prof_reha
413_zahtjev_za_priznanje_prava_na_naknadu_zbog tjelesnog_ostecenja
414_zahtjev_za_priznanje_prava_na_obiteljsku_mirovinu
415_zahtjev_za_doznaku_hrvatske_mirovine_preko_banke
416_zahtjev_za_utvrdivanje_mirovinskog_staza
418_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_isplacenoj_mirovini_i_placenom_porezu_i_prirezu
419_zahtjev_za_isplatu_mirovine_opunomoceniku
420_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_stazu_i_placi
421_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_isplacenom_doplatku
422_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_regos-istup
423_zahtjev_za_utvrdivanje_razdoblja_osiguranja_navrsenih_u_inozemstvu
424_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_isplacenoj_mirovini
425_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_potr_mir_primanja
426_zahtjev_za_izdavanjem_potvrde_o_imovnom_stanju
427_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_o_visini_mirovine
428_zahtjev_za_izdavanje_potvrde_u_obveznom_zdravstvenom_osiguranju
430_obrazac_3_IN
431_obrazac_1-IN
432_obrazac_2-IN
433_zahtjev_za_obavijest_o_provedenom_postupku_obustave_iz_mirovine
441_potvrda_o_redovitom_skolovanju_MIO
443_punomoc-MIO
451_obavijest_o_namjeri_podnosenja_zahtjeva_MIO
461_zahtjev_za_izracun_ponovni_izracun_obestecenja_nasljednici
462_zahtjev_za_izracun_ponovni_izracun_obestecenja
463_zahtjev_za_promjenu_adrese_MIO
464_tiskanica_SOD
470_potvrda_o_visini_mirovine_sredisnjasluzba
471_potvrda_o_visini_mirovine_podrucnesluzbe
472_potvrda_o_visini_mirovine_ispostavezavoda
473_zahtjev_za_izdavanjem_prijave_za_osiguranu_osobu_u_OZO
474_zahtjev_za_ostvarivanje_prava_na_doplatak_za_djecu
480_zahtjev_1_za_dodjelu_korisnickog_imena_i_lozinke
481_zahtjev_2_za_dodjelu_korisnickog_imena_i_lozinke
482_Potvrda_o_zivotu_hrv_engleski
483_potvrda_o_zivotu_hrv_njemacki
484_potvrda_o_zivotu_hrv_francuski
485_potvrda_o_zivotu_hrv_talijanski
486_potvrda_o_zivotu_hrv_slovenski
487_potvrda_o_zivotu_hrv_makedonski
488_potvrda_o_zivotu_hrvatski

RAZNO 1-NN:
500_kalkulacija
501_krm
502_isplatnica
503_uplatnica
508_dostavnica
509_dostavnica_s_primkom
510_dostavnica_za_dostavu_u_vlastite_ruke
511_primka
512_narudzbenica
515_nadzorna_knjiga_uvoza
516_nadzorna_knjiga_izvoza_robe
517_ispricnica
518_izjava_o_kompenzaciji
519_punomoc
520_ugovor_o_darovanju_nekretnina
521_ugovor_o_djelu
522_ugovor_o_kupoprodaji_nekretnina
523_ugovor_o_najmu
524_ugovor_o_radu_na_odredeno
525_ugovor_o_radu_na_neodredeno
526_ugovor_o_zakupu_poslovnog_prostora
527_odluka_o_koristenju_godisnjeg_odmora
528_prijava_radnog_vremena_prodavaonice
530_imenik_zadrugara
535_meduvlasnicki_ugovor_naslovnica
536_meduvlasnicki_ugovor
537_meduvlasnicki_ugovor_privitak_1
540_otkaz_osobno_uvjetovani
541_otkaz_poslovno_uvjetovani
542_otkaz_s_ponudom_izmijenjenog_ugovora
543_otkaz_uvjetovan_skrivljenim_ponasanjem
544_otkaz_napomena
545_radni_nalog
546_potvrda_o_upisu
547_potvrda_o_upisu_za_djecji_doplatak
548_obrazac_RKP
549_potvrda_za_koristenje_povlastenog_prijevoza
550_nalog_za_sluzbeno_putovanje
551_prijava1_za_upis_u_obrtni_registar
552_prijava_potrebe_za_radnikom
553_skraceni_racun_prihoda_i_rashoda
555_prijava_cinjenice_smrti
559_hub3
560_hub3_1
561_hub3A

RAZNO 2
600_evidencija_o_radnom_vremenu
601_evidencija_o_radnicima
602_evidencija_o_osobama
605_obracun_godisnjeg_odmora
606_potvrda_za_djecji_doplatak
607_potvrda_o_koristenju_godisnjeg_odmora
608_raspored_sati
610_otpremnica_srednja
611_otpremnica_velika
613_ponuda
614_racun_veliki
615_racun_mali
616_racun_srednji
617_racun_frizeri
620_temeljnica_mala
621_temeljnica_velika
622_hub
623_evidencija_o_radnom_vremenu
625_izjava_clanova_OPG-a_o_odabiru_nositelja_gospodarstva
629_ugovor_o_provedbi_prakticne_nastave
630_ugovor_o_darovanju_vozila
631_ugovor_o_kupoprodaji_vozila
640_obrazac_RNO
641_zahtjev_za_upis_u_registar_udruga_rh
642_zahtjev_za_upis_promjena_u_registar_udruga
643_popis_osnivaca_osoba_ovlastenih_zastupanje_udruge
644_radni_nalog_servis
645_putni_nalog
646_prijava_i_odjava_TZ
647_prijava_za_upis_u_upisnik_TZ
648_prijava_i_odjava_boravista_8a
649_prijava_odjava_prebivalista
650_obrazac_OTP
651_prijava2_za_upis_u_obrtni_registar
652_zahtjev_za_izdavanje_radne_knjizice
653_otkupni_blok
654_okfs_obrazac
655_obrazac_za_nadoknadivanje_razlike_goriva_brodarima_u_2012
656_zahtjev_za_dodjeljivanje_EORI_broja
657_obrazac_UPG
658_obrazac_P-1
659_obrazac_rps-01
660_oporuka
661_potvrda_o_smrti
662_darovni_ugovor_zemljiste
663_zapisnik_o_osnivanju_jdoo_1
664_zapisnik_o_osnivanju_jdoo_3
665_zahtjev_za_izravnu_naplatu
666_zahtjev_za_izdavanje_izvozne_dozvole_za izvoz_robe_s_dvojnom_namjenom
667_zahtjev_za_pruzanje_brokerskih_usluga_s_robom_s_dvojnom_namjenom
668_zahtjev_za_izdavanje_uvozne_potvrde_za robu_s_dvojnom_namjenom
669_zahtjev_za_pruzanje_usluge_tehnicke_pomoci_s_robom_s_dvojnom_namjenom

MUP:
700_zahtjev_za_izdavanje_granicnog_odobrenja
701_zahtjev_za_izradu_iskaznice_za_kretanje_na_podrucju_granicnog_prijelaza
702_zahtjev_za_izdavanje_odobrenja_kretanja_clana_posade
703_obrazac_1a-MUP
704_obrazac_4a
705_obrazac_9a
706_obrazac_viza
707_zahtjev_za_stjecanje_hrvatskog_drzavljanstva_obrazac1
708_zahtjev_za_stjecanjem_hrvatskog_drzavljanstva_obrazac2
709_zahtjev_za_stjecanje_hrvatskog_drzavljanstva_obrazac 3
710_zahtjev_za_prestanak_hrvatskog_drzavljanstva_obrazac4
711_zahtjev_za_prestanak_hrvatskog_drzavljanstva_obrazac5
712_zahtjev_za_izdavanje_vozacke_dozvole
714_prijava_odjava_prebivalista
715_zahtjev_za_izdavanje_odobrenja_za_nabavu_oruzja
716_zahtjev_za_registraciju_oruzja
717_obrazac_Z-2
718_obrazac_Z-2A
719_obrazac_Z-4
720_obrazac_Z-5
721_zahtjev_za_izdavanje_osobne_iskaznice
722_registracijski_list
730_obrazac_IIa__fizicke_osobe
731_obrazac_IIb_pravne_osobe

FINA:
800_eporezna_obrazac_punomoci
801_eporezna_izjava_o_opozivu_punomoci
802_fina-obrazac_25
803_fina-obrazac_26
804_fina-obrazac_32
805_fina-obrazac_34
810_Obavijest_o_sredstvima_izuzetim_od_ovrhe
811_obrazac_SPL
812_obrazac_TSI-POD
813_specifikacija_cekova_za_naplatu

HZZ
820_HZZ_obrazac_APZ-ZS
821_HZZ-obrazac_APZ-ZZO

DGU:
850_zahtjev_za_snimanje_iz_zraka_DGU
851_zahtjev_HOK_i_TK-DGU
852_zahtjev_za_provedbu_promjene_u_katastarskom_operatu-DGU
853_zahtjev_za_izvadak-DGU
854_zahtjev_za_DMR-DGU

MZOIP:
870_obrazac_REGVOC
871_obrazac_KT1
872_obrazac_KT2
873_Obrazac_KT3
874_obrazac_KT4
875_obrazac_KT5
876_obrazac_ KT6
877_obrazac_KT7
878_obrazac_KTZ1
879_obrazac_TBG1
880_obrazac_TBG-2
881_obrazac_KTB1

MZO:
890_obrazac_NH-1
891_obrazac_NH-2

OBRASCI ZA OTPAD:
900_obrazac_PGO-PO
901_obrazac_PL-Ko
904_izvjesce_skupljaca_otpadnih_guma
905_izvjesce_oporabitelja_otpadnih_guma
906_obrazac_DFKSO
907_obrazac_EHOS
908_obrazac_PLNolo
910_postupak_ishodenja_dozvole_za_gospodarenje_otpadom

GRAĐEVINA:
930_prijava_gradilista
931_gradevinski_list
932_gradevinska_situacija
933_gradevinski_dnevnik
934_gradevni_dnevnik1
935_gradevni_dnevnik2
936_gradevna_knjiga